Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego

O Oddziale Krakowskim PTM

Towarzystwo Matematyczne powstało w dniu 2 kwietnia 1919 r. w Krakowie w budynku seminarium filozoficznego UJ. Jego pierwszym prezesem był prof. Stanisław Zaremba. W roku 1920 przekształciło się w Polskie Towarzystwo Matematyczne z siedzibą w Krakowie. W roku 1937 przeniesiono siedzibę do Warszawy, nadając Towarzystwu strukturę federacji oddziałów. Wtedy też powstał Oddział Krakowski PTM.

Głównymi celami Oddziału Krakowskiego PTM są:

  • aktywizacja społeczności matematyków
  • popularyzacja matematyki
  • dbałość o historię polskiej matematyki
  • promowanie osiągnięć polskich matematyków

Aktualności

2022-09-29, Konferencje

Sesja naukowo-wspomnieniowa z okazji 120. rocznicy urodzin prof. Stanisława Gołąba

Oddział Krakowski PTM, Instytut Matematyki UJ

oraz

Wydział Matematyki Stosowanej AGH

zapraszają na

Sesję naukowo-wspomnieniową z okazji 120....

Czytaj więcej
2022-09-28, Konferencje

Sesja naukowo-wspomnieniowa w 100. rocznicę urodzin prof. Ireny Łojczyk-Królikiewicz

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego i działające w ramach Katedry Matematyki Stosowanej Politechniki Krakowskiej Seminarium z Historii Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Techniki przy współudziale Muzeum Politechniki Krakowskiej

Czytaj więcej
2022-09-27, Aktualności

Lista zarządów OK PTM

Udostępniamy listę poprzednich zarządów Oddziału Krakowskiego PTM od roku 1937, tj. roku powołania Oddziału Krakowskiego. Lista uwzględnia także delegatów OK PTM na Walne Zgromadzenia PTM, ich zastępców, oraz składy komisji OK PTM. Listy te niewątpliwie wymagają jeszcze uzupełnień....

Czytaj więcej

Kalendarium OK PTM i seminariów krakowskich

ZOBACZ

Najbliższe wydarzenia

11.10.2022 r. (wtorek), godz. 17:00
Sesja naukowo-wspomnieniowa w 100. rocznicę urodzin prof. Ireny Łojczyk-Królikiewicz

Politechnika Krakowska

Brak zaplanowanych wydarzeń.

Brak zaplanowanych wydarzeń.

Aktualnie trwające konkursy


   Brak otwartych konkursów.

Najbliższe konferencje


   Brak nadchodzących konferencji.

Inne wydarzenia

Brak zaplanowanych wydarzeń.

Chcesz zostać członkiem OK PTM?

Członka zwyczajnego przyjmuje - na podstawie pisemnej deklaracji popartej przez dwóch członków PTM - zarząd oddziału PTM, do którego kandydat pragnie należeć.

Zarząd OK PTM

Marcin Dumnicki

Wiceprezes

Agnieszka Kowalska

Sekretarz

Zofia Rożen

Zofia Rożen

Skarbnik


Grzegorz Szulik

Webmaster (do 8.04.2022)

Mariusz Jużyniec

Członek Zarządu

Konrad Nosek

Członek Zarządu

Agnieszka Rutkowska

Członek ZarząduKomisja Rewizyjna OK PTM

Antoni Leon Dawidowicz

Przewodniczący

Jan Koroński

Członek Komisji

Marek Ptak

Przewodniczący (od 10.05.2022)

Działalność OK PTM

Komisja Historyczna

- wspiera Zarząd OK PTM w propagowaniu dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego matematyków krakowskich

Komisja Popularyzacji Matematyki

- propaguje matematykę zwłaszcza wśród uczniów krakowskich liceów

Komisja Zastosowań Matematyki

- organizuje wykłady prezentujące zastosowania matematyki w różnych dziedzinach nauki i techniki

Inne

- współpraca z innymi organizacjami naukowymi i dydaktycznymi

Stanisław Domoradzki

Przewodniczący Komisji Historycznej

Zdzisław Pogoda

Przewodniczący Komisji Popularyzacji Matematyki i Współpracy ze Szkolnictwem

Wojciech Mitkowski

Przewodniczący Komisji Zastosowań Matematyki

Anna Widur

Pełnomocnik OK PTM ds. współpracy z SNM

Linki

Kontakt

Profil na Facebooku:
OK PTM - Facebook

Adres:
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Oddział Krakowski
ul. prof. S. Łojasiewicza 6
30-348 Kraków
gabinet 3023