Zarząd OK PTM

Zarząd OK PTM kadencji 2023-2025

Jerzy Szczepański

Zarząd OK PTM kadencji 2020-2022

  • Marta Kornafel (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) - Prezes
  • Marcin Dumnicki (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) - Wiceprezes
  • Agnieszka Kowalska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) - Sekretarz
  • Zofia Rożen - Skarbnik
  • Grzegorz Szulik (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) - Webmaster
  • Mariusz Jużyniec (Politechnika Krakowska) - Członek Zarządu
  • Konrad Nosek (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) - Członek Zarządu
  • Agnieszka Rutkowska (Uniwersytet Rolniczny w Krakowie) - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna OK PTM

Marek Ptak