Konkursy PTM

Najbliższe wydarzenia


   Brak zaplanowanych wydarzeń.

Konkursy Oddziału Krakowskiego PTM


Konkurs PTM im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki

Konkurs jest skierowany do studentów i absolwentów uczelni wyższych działających w Polsce, a przedmiotem konkursu są prace istotne dla dydaktyki matematyki. Konkurs jest ogłaszany rok rocznie do 31 października, a prace należy nadsyłać do 30 września roku następnego. Rozstrzygnięcie konkursu następuje nie później niż 30 grudnia tego samego roku. Konkurs jest organizowany od 2011 roku.

Szczegółowe infomacje dotyczące udziału można znaleźć w regulaminie Konkursu, a więcej informacji dotyczących aktualnej edycji oraz historii konkursu można znaleźć tutaj.
 


Konkurs PTM im. Witolda Wilkosza na najlepszą studencką pracę popularyzującą matematykę

Konkurs jest skierowany do studentów studiów I lub II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wyższych uczelni działających w Polsce. Na Konkurs można nadsyłać prace mające na celu popularyzację szeroko rozumianej matematyki. Prace mogą być opublikowane, wysłane do publikacji lub napisane dla celów Konkursu. Konkurs jest organizowany od 2019 roku, przy czym od roku 2020 Konkurs jest stałym konkursem PTM, organizowanym przez Oddział Krakowski.

Szczegółowe infomacje dotyczące udziału można znaleźć w regulaminie Konkursu, a więcej informacji dotyczących aktualnej edycji oraz historii konkursu można znaleźć tutaj.
 


Małopolski Konkurs Prac Matematycznych

Konkurs jest skierowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych i podstawowych województwa małopolskiego, a organizowany jest wspólnie z Krakowskim Młodzieżowym Towarzystwem Przyjaciół Nauk i Sztuk w Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana. Prace, które zostaną zgłoszone do Konkursu oceniane są przez jury powoływane przez OK PTM i Radę Naukową KMTPNiS. Najlepsze prace zostają dopuszczone do prezentacji podczas Małopolskiej Sesji Matematycznej, która stanowi finał Konkursu. Konkurs jest organizowany od roku 2001.

Szczegółowe infomacje dotyczące Konkursu, regulamin, przykłądy tematyki oraz listy laureatów minionych edycji można znaleźć na stronie Krakowskiego Młodzieżowego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Sztuk.
 


Nagrody Główne PTM


Nagroda PTM dla młodych matematyków

Nagroda dla młodych matematyków - mogą do niej kandydować osoby, które w roku, za który przyznawana jest nagroda, kończą co najwyżej dwudziesty siódmy rok życia.


Konkursy innych oddziałów PTM


Konkursy organizowane przy współpracy PTM