Członkostwo

Składka członkowska

Źródło: nbp.pl Składki członkowskie należy wpłacać do 31 marca każdego roku na rachunek: 67 1500 1777 1217 7008 6545 0000
Polskie Towarzystwo Matematyczne
Oddział Krakowski
ul. Łojasiewicza 6
30-348 Kraków
podając w tytule wpłaty: "Składka" oraz rok, za który składka jest opłacana, np. "Składka 2023" lub "Składka jednorazowa".

Rodzaje i wysokości składek:

  • członkowie zwyczajni - 90 zł
  • członkowie zwyczajni małżeństwo - 150 zł
  • członkowie: emeryci, doktoranci i studenci - 60 zł
  • członkowie: emeryci, doktoranci i studenci - małżeństwa - 90 zł
  • jednorazowa za cały okres przynależności do PTM - 2250 zł
  • jednorazowa za cały okres przynależności do PTM dla osób, które ukończyły 60 lat - 1080 zł

Szczegółowe pytania dotyczące wysokości zaległych składek za lata ubiegłe prosimy kierować na adres Skarbnika OK PTM (e-mail: rygiela@uek.krakow.pl).

Informację o wysokości składek w latach ubiegłych można znaleźć na stronie głównej PTM.