Komisja Historyczna

Najbliższe wydarzenia


   Brak zaplanowanych wydarzeń.

Komisja Historyczna Oddziału Krakowskiego PTM

Komisja Historyczna Oddziału Krakowskiego PTM została powołana na Walnym Zebraniu OK w dniu 15 maja 1979 r. na wniosek ustępującego Zarządu. Skład Komisji był następujący: dr Zofia Pawlikowska-Brożek (przewodnicząca), doc. Adam Wachułka, dr Alina Dawidowiczowa, prof. Jacek Szarski, prof. Andrzej Turowicz, prof. Anna Zofia Krygowska, mgr Antoni Bielak (kolejność, tytuły i stopnie naukowe podane są zgodnie z protokołem z Walnego Zebrania).

Działalność Komisji wspierało wielu matematyków, wśród nich profesorowie: Feliks Barański (1915-2006), Bogdan Choczewski (1935-2011), Stanisław Gołąb (1902-1980), Andrzej Pelczar (1937-2010), Bolesław Szafirski (1935-2016), Eugeniusz Wachnicki (1940-2015) oraz Zenon Moszner.

Postacią niezwykle barwną, aktywnie działającą w Komisji była Alina z Chwistków Dawidowiczowa (1918-2007) - autorka malowniczej opowieści "Zeschnięte liście i kwiat...", w której wspomina ludzi nauki i sztuki.

Celem prac Komisji Historycznej jest wspieranie Zarządu OK PTM w propagowaniu dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego matematyków krakowskich poprzez:

 • pomoc przy organizacji wystaw historycznych, konferencji naukowych, sesji naukowo-wspomnieniowych,
 • redagowanie informacji i materiałów historycznych,
 • zbieranie dokumentacji faktograficznej,
 • spotkania z nauczycielami matematyki i uczniami.
Komisja inicjuje również przedsięwzięcia związane z historią matematyki jako dyscypliną naukową.

Członkowie Komisji od 2013 r. współorganizują cykliczne konferencje naukowe (2015, 2017) dotyczące rozwoju nauk matematycznych i fizycznych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Skład Komisji Historycznej w kadencji 2023-2025

TBA

Skład Komisji Historycznej w kadencji 2020-2022

Przewodniczący Komisji: Stanisław Domoradzki (Uniwersytet Rzeszowski, e-mail: ).

Pozostali członkowie Komisji:

 • Jan Koroński (Politechnika Krakowska)
 • Zofia Pawlikowska-Brożek (Akademia Górniczo-Hutnicza)
 • Józef Pociecha (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • Zdzisław Pogoda (Uniwersytet Jagielloński)
 • Zbigniew Powązka (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 • Magdalena Sękowska (Akademia Górniczo-Hutnicza)
 • Tadeusz Stanisz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • Zbigniew Węglowski (Akademia Górniczo-Hutnicza)
 • Adam Winiarz (Politechnika Krakowska)
Stali współpracownicy Komisji Historycznej:
 • Małgorzata Stawiska (American Mathematical Society, USA)


Najbliższe spotkania:

 • brak zaplanowanych spotkań.

Archiwum spotkań

2023
2022
 • 15.11.2022
  Sesja naukowo-wspomnieniowa w 115. rocznicę urodzin prof. Mirosława Krzyżańskiego -
 • 18.10.2022
  Sesja naukowo-wspomnieniowa z okazji 120. rocznicy urodzin prof. Stanisława Gołąba -
 • 11.10.2022
  Sesja naukowo-wspomnieniowa w 100. rocznicę urodzin prof. Ireny Łojczyk-Królikiewicz -
2020
 • 02.06.2020
  Profesor Andrzej Pelczar (1937-2010). Jego zainteresowania historią matematyki polskiej. Wspomnienie w 10. rocznicę śmierci - dr hab. Stanisław Domoradzki, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski)