Członkostwo

Statut PTM

Statut Polskiego Towarzystwa Matematycznego w obowiązującej postaci został uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniach 4 września 2006 r. i 21 marca 2007 r., zatwierdzony przez Sąd Rejonowy w Warszawie dnia 6 kwietnia 2007 r.:

Regulaminy PTM