Konkurs PTM im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dziedziny dydaktyki matematyki