Konkursy

Konkurs im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki (2020)

Oceny nadesłanych 7 prac na Konkurs im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dziedziny dydaktyki matematyki w edycji 2020 dokonali członkowie Jury Konkursu w składzie:

  • Marianna Ciosek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie),
  • Monika Czajkowska (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej),
  • Małgorzata Makiewicz (Uniwersytet Szczeciński, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej),
  • Ryszard Pawlak (Uniwersytet Łódzki),
  • Anna Widur (Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego),
  • Anna Żeromska - Przewodnicząca Jury (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie).

Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

  • Nagroda Pierwsza - Zofia Gąsienica-Sieczka, Zamiana reprezentacji funkcji liniowej przez uczniów liceum i przyszłych nauczycieli w świetle porównawczych badań empirycznych, praca magisterska napisana pod kierunkiem dr Mirosławy Sajki,
  • Nagroda Druga - Piotr Marcin Czarnowski, Rozumienie pojęcia wysokości przez uczniów szkoły podstawowej, praca magisterska napisana pod kierunkiem dr Edyty Juskowiak,
  • Nagroda Trzecia - Paulina Hutek, Zdalne nauczanie i uczenie się matematyki wśród uczniów szkół średnich w świetle własnych badań empirycznych, praca magisterska napisana pod kierunkiem dr Mirosławy Sajki.

Sponsorem nagród w Konkursie jest Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie