Konkursy

Konkurs PTM im. Witolda Wilkosza (2023)

Oceny nadesłanych prac na Konkurs im. Witolda Wilkosza na najlepszą studencką pracę popularyzującą matematykę w 2023 roku dokonało Jury Konkursu w składzie: Bartłomiej Bzdęga, Krzysztof Ciesielski - przewodniczący, Andrzej Dąbrowski, Adam Dzedzej, Jarosław Górnicki, Zdzisław Pogoda, Michał Szurek.

Poniżej zamieszczamy werdykt Jury:

Jury Konkursu im. Witolda Wilkosza na najlepszą studencką pracę popularyzującą matematykę za 2023 rok postanowiło nie przyznawać żadnej nagrody I stopnia, przyznać jedną nagrodę II stopnia, nie przyznawać żadnej nagrody III stopnia ani wyróżnienia.

Nagrodę II stopnia otrzymuje Stanisław Majchrzak (Uniwersytet Jagielloński) za pracę ,,O konstruowaniu środka okręgu linijką''.