Konkursy

Konkurs PTM im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki 2023

Oceny prac na Konkurs PTM im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dziedziny dydaktyki matematyki w edycji 2023 dokonali członkowie Jury Konkursu w składzie:

 • dr hab. Marianna Ciosek, prof. UP (em. prac. Uniwersytet KEN, Kraków),
 • dr Monika Czajkowska ((Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce),
 • prof. dr hab. Ryszard Pawlak (Uniwersytet Łódzki),
 • dr Jacek Stańdo, prof. uczelni (Politechnika Łódzka),
 • dr Anna Widur (em. prac. Uniwersytet Jagielloński, Kraków),
 • dr hab. Anna Żeromska, prof. AGH - Przewodnicząca Jury (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków).

Jury Konkursu postanowiło przyznać następujące nagrody oraz wyróżnienia za najlepszą pracę z dydaktyki matematyki za rok 2023:

 • I miejsce - Natalia Bryniarska i Paulina Krasiuk za pracę magisterską pt. Widzieć więcej niż poprawny wynik – o rozumowaniu ucznia, napisaną pod kierunkiem dr Lidii Zaręby (UKEN),
 • II miejsce - Magdalena Rusnarczyk za pracę licencjacką pt. Liczby pierwsze w nauczaniu matematyki w szkole podstawowej, napisaną pod kierunkiem dr Barbary Barańskiej (UKEN),
 • III miejsce - Nikola Cziudaj za pracę magisterską pt. Stereometria w zadaniach konkursowych, napisaną pod kierunkiem dra Zdzisława Pogody, prof. UJ,
 • wyróżnienia
  • Kamil Habrat za pracę magisterską pt. Twierdzenie Pitagorasa – dowody, uogólnienia, zastosowania, napisaną pod kierunkiem dra Krzysztofa Ciesielskiego, prof. UJ,
  • Kamila Księżyc za pracę magisterską pt. Umiejętności matematyczne uczniów klas szóstych i ósmych szkoły podstawowej w zakresie geometrii po okresie nauki zdalnej, napisaną pod kierunkiem dra Jerzego Szczepańskiego, prof. UJ,
  • Natalia Majcher za pracę licencjacką pt. Mnożenie ułamków zwykłych w nauczaniu matematyki w szkole podstawowej, napisaną pod kierunkiem dr Barbary Barańskiej (UKEN),
  • Danuta Sibilska za pracę magisterską pt. Nauczanie geometrii ucznia niewidomego i słabowidzącego na poziomie szkoły ponadpodstawowej, napisaną pod kierunkiem dr Edyty Juskowiak, prof. UAM.

Uniwersytet Pedagogiczny w KrakowieLaureatom serdecznie gratulujemy!

Sponsorem nagród w Konkursie jest Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.