Konkursy

Konkurs PTM im. Witolda Wilkosza (2024)

Serdecznie zapraszamy studentów do wzięcia udziału w nowej edycji Konkursu PTM im. Witolda Wilkosza organizowanego przez Oddział Krakowski PTM.Na Konkurs można nadsyłać prace mające na celu popularyzację szeroko rozumianej matematyki.

Prace mogą być opublikowane, wysłane do publikacji lub napisane dla celów Konkursu.

Ważne terminy:

 • termin nadsyłania zgłoszeń: 30 września 2024 r.
 • rozstrzygnięcie Konkursu: do 30 grudnia 2024 r.
 • ogłoszenie wyników: do 31 stycznia 2025 r.

Zgłoszenie na Konkurs powinno zawierać:

 1. imię i nazwisko autora lub imiona i nazwiska zespołu autorów (do 3 osób),
 2. nazwę uczelni, w której autor/autorzy studiują,
 3. w przypadku, gdy w zespole autorskim jest osoba niebędąca studentem, informację, czy ta osoba ukończyła studia wyższe i jakie,
 4. adres (adresy) e-mail autora (autorów),
 5. pracę zgłaszaną na Konkurs zapisaną w pliku w formacie pdf,
 6. zaświadczenie z uczelni potwierdzające, że autor jest studentem studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
 7. oświadczenie uczestnika Konkursu o zgłoszeniu pracy na Konkurs,
 8. oświadczenie autora (autorów) o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie oraz zgodzie na ujawnienie imienia, nazwiska oraz nazwy uczelni w przypadku uzyskania nagrody lub wyróżnienia w Konkursie.

Zgłoszenia należy nadsyłać poprzez formularz internetowy udostępniony przez OK PTM.

Uniwersytet Jagielloński w KrakowieSponsorem Konkursu jest Uniwersytet Jagielloński.

Skład Jury Konkursu:

 • Bartłomiej Bzdęga (Poznań)
 • Krzysztof Ciesielski (Kraków) - przewodniczący
 • Andrzej Dąbrowski (Wrocław)
 • Adam Dzedzej (Gdańsk)
 • Andrzej Komisarski (Łódź)
 • Zdzisław Pogoda (Kraków)
 • Michał Szurek (Warszawa)

Plakat Konkursu

Oświadczenie o zgłoszeniu pracy

Regulamin konkursu

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych