Konkursy

Konkurs PTM im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki (2024)

Uniwersytet Pedagogiczny w KrakowieSerdecznie zapraszamy studentów do wzięcia udziału w nowej edycji Konkursu PTM im. Anny Zofii Krygowskiej organizowanego przez Oddział Krakowski PTM. Jak co roku Sponsorem nagród jest Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Na Konkurs można nadsyłać prace o istotnym znaczeniu dla dydaktyki matematyki, w szczególności: prace magisterskie, prace licencjackie, publikacje.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września 2024 r.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 30 grudnia 2024 r., a ogłoszenie wyników nastąpi do 31 stycznia 2025 r.

Zgłoszenie na Konkurs powinno zawierać:

 1. imię i nazwisko autora, nazwę uczelni, w której autor studiuje lub w której uzyskał tytuł zawodowy,
 2. adres e-mail autora,
 3. zaświadczenie z uczelni potwierdzające status autora,
 4. oświadczenie autora pracy o zgłoszeniu jej na Konkurs,
 5. oświadczenie autora o zgodzie na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie oraz zgodzie na ujawnienie danych (imienia, nazwiska, nazwy uczelni) na stronach PTM w przypadku zostania laureatem lub osobą wyróżnioną w Konkursie,
 6. pracę zgłaszaną na Konkurs,
 7. streszczenie pracy zgłaszanej na Konkurs.

Uprzejmie prosimy o nadsyłanie zgłoszeń za pomocą formularza internetowego.

Szczegóły można znaleźć w Regulaminie Konkursu, który dostępny jest poniżej.

Skład Jury Konkursu:

 • Monika Czajkowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce),
 • Edyta Juskowiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
 • Elżbieta Mrożek (Uniwersytet Gdański),
 • Ryszard Pawlak (Uniwersytet Łódzki),
 • Marta Pytlak (Uniwersytet Rzeszowski),
 • Mirosława Sajka (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej, Kraków),
 • Jacek Stańdo (Politechnika Łódzka),
 • Anna Widur (em. prac. Uniwersytet Jagielloński, Kraków),
 • Anna Żeromska - Przewodnicząca Jury (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie).

Plakat Konkursu

Oświadczenie o zgłoszeniu pracy

Regulamin konkursu

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych