Konkursy

Konkurs im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki (2019)

Oceny nadesłanych 8 prac na Konkurs im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dziedziny dydaktyki matematyki w edycji 2019 dokonali członkowie Jury Konkursu w składzie:

  1. dr hab. Marianna Ciosek, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie),
  2. dr Monika Czajkowska (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej),
  3. dr hab. Małgorzata Makiewicz, prof. USz (Uniwersytet Szczeciński, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej),
  4. prof. dr hab. Ryszard Pawlak (Uniwersytet Łódzki),
  5. dr hab. Anna Żeromska, prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie).

Postanowiono przyznać następujące nagrody za najlepszą pracę z dydaktyki matematyki za rok 2019:

  • Nagroda Pierwsza - mgr Agnieszka Polak, "Myśląca klasa" Petera Liljedahla jako sposób realizacji wybranych zagadnie dotyczących ciągów, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, promotor prof. dr hab. Tomasz Szemberg, praca magisterska,
  • Nagroda Druga - mgr Katarzyna Szczepaniak, Wybrane tematy z trygonometrii w myślącej klasie, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, promotor prof. dr hab. Tomasz Szemberg, praca magisterska,
  • Nagroda Trzecia - mgr Amanda Weronika Lewandowska, Matura rozszerzona z matematyki - analiza jakościowa wybranych rozwiązań zadań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, promotor dr Edyta Juskowiak, praca magisterska,
  • Wyróżnienie - mgr Piotr Bury, Najważniejsze własności liczby e oraz pi. Od definicji do przestępności, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, promotor dr Zdzisław Pogoda, praca magisterska,

dr hab. Anna Katarzyna Żeromska
Przewodnicząca Jury

Sponsorem nagród w Konkursie jest Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie