Aktualności

Otwarcie nowej edycji Konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki (2020) 2019-10-31, Konkursy

Uniwersytet Pedagogiczny w KrakowieSerdecznie zapraszamy studentów do wzięcia udziału w nowej edycji Konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej organizowanego przez Oddział Krakowski PTM. Jak co roku Sponsorem nagród jest Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Na Konkurs można nadsyłać prace o istotnym znaczeniu dla dydaktyki matematyki, w szczególności: prace magisterskie, prace licencjackie, publikacje.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września 2020 r., a Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 31 grudnia 2020 r.

Zgłoszenie na Konkurs powinno zawierać:

 1. imię i nazwisko autora, nazwę uczelni, w której autor studiuje lub w której uzyskał tytuł zawodowy,
 2. adres e-mail autora,
 3. zaświadczenie z uczelni potwierdzające status autora,
 4. oświadczenie autora pracy o zgłoszeniu jej na Konkurs,
 5. oświadczenie autora o zgodzie na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie oraz zgodzie na ujawnienie danych (imienia, nazwiska, nazwy uczelni) na stronie PTM w przypadku zostania laureatem lub osobą wyróżnioną w Konkursie,
 6. pracę zgłaszaną na Konkurs.

Uprzejmie prosimy o nadsyłanie zgłoszeń za pomocą formularza internetowego.

Skład Jury Konkursu:

 • Marianna Ciosek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie),
 • Monika Czajkowska (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej),
 • Edyta Juskowiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
 • Małgorzata Makiewicz (Uniwersytet Szczeciński, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej),
 • Ryszard Pawlak (Uniwersytet Łódzki),
 • Mirosława Sajka (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie),
 • Anna Widur (Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego),
 • Anna Żeromska - Przewodnicząca Jury (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie).

Regulamin Konkursu