Aktualności

Rozstrzygnięcie Konkursu im. A. Z. Krygowskiej - edycja 2019 2020-02-01, Konkursy

Oceny nadesłanych 8 prac na Konkurs im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dziedziny dydaktyki matematyki w edycji 2019 dokonali członkowie Jury Konkursu w składzie:

 • dr hab. Marianna Ciosek, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie),
 • dr Monika Czajkowska (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej),
 • dr hab. Małgorzata Makiewicz, prof. USz (Uniwersytet Szczeciński, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej),
 • prof. dr hab. Ryszard Pawlak (Uniwersytet Łódzki),
 • dr hab. Anna Żeromska, prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie).

Postanowiono przyznać następujące Nagrody za najlepszą pracę z dydaktyki matematyki za rok 2019:

 • Nagroda Pierwsza
  mgr Agnieszka Polak, "Myśląca klasa" Petera Liljedahla jako sposób realizacji wybranych zagadnie dotyczących ciągów, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, promotor prof. dr hab. Tomasz Szemberg, praca magisterska,
 • Nagroda Druga
  mgr Katarzyna Szczepaniak, Wybrane tematy z trygonometrii w myślącej klasie, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, promotor prof. dr hab. Tomasz Szemberg, praca magisterska,
 • Nagroda Trzecia
  mgr Amanda Weronika Lewandowska, Matura rozszerzona z matematyki - analiza jakościowa wybranych rozwiązań zadań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, promotor dr Edyta Juskowiak, praca magisterska,
 • Wyróżnienie
  mgr Piotr Bury, Najważniejsze własności liczby e oraz pi. Od definicji do przestępności, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, promotor dr Zdzisław Pogoda, praca magisterska.

dr hab. Anna Katarzyna Żeromska
Przewodnicząca Jury

Laureatom serdecznie gratulujemy! Wręczenie dyplomów odbędzie się podczas konferencji naukowej "Transgresje matematyczne" organizowanej przez IM UP w Krakowie w dniach 21-23 maja 2020 roku.

Sponsorem nagród w Konkursie jest Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie