Aktualności

Konkurs PTM im. Witolda Wilkosza - edycja 2020 2020-04-18, Konkursy

Serdecznie zapraszamy studentów do wzięcia udziału w nowej edycji Konkursu PTM im. Witolda Wilkosza organizowanego przez Oddział Krakowski PTM. Na Konkurs można nadsyłać prace mające na celu popularyzację szeroko rozumianej matematyki.

Prace mogą być opublikowane, wysłane do publikacji lub napisane dla celów Konkursu. Ważne terminy:

 • termin nadsyłania zgłoszeń: 30 października 2020 r.
 • rozstrzygnięcie Konkursu: do 30 grudnia 2020 r.
 • ogłoszenie wyników: do 31 stycznia 2021 r.

Zgłoszenie na Konkurs powinno zawierać:

 1. imię i nazwisko autora lub imiona i nazwiska zespołu autorów (do 3 osób),
 2. nazwę uczelni, w której autor/autorzy studiują,
 3. w przypadku, gdy w zespole autorskim jest osoba niebędąca studentem, informację, czy ta osoba ukończyła studia wyższe i jakie,
 4. adres (adresy) e-mail autora (autorów),
 5. pracę zgłaszaną na Konkurs zapisaną w pliku w formacie pdf,
 6. zaświadczenie z uczelni potwierdzające, że autor jest studentem studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
 7. oświadczenie uczestnika Konkursu o zgłoszeniu pracy na Konkurs,
 8. oświadczenie autora (autorów) o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie oraz zgodzie na ujawnienie imienia, nazwiska oraz nazwy uczelni w przypadku uzyskania nagrody lub wyróżnienia w Konkursie.
Szczegóły można znaleźć w Regulaminie Konkursu.

Uprzejmie prosimy o nadsyłanie zgłoszeń za pomocą formularza internetowego.

Skład Jury Konkursu:

 • Bartłomiej Bzdęga (Poznań)
 • Krzysztof Ciesielski (Kraków) - przewodniczący
 • Andrzej Dąbrowski (Wrocław)
 • Adam Dzedzej (Gdańsk)
 • Jarosław Górnicki (Rzeszów)
 • Zdzisław Pogoda (Kraków)
 • Michał Szurek (Warszawa)

Oświadczenie uczestników Konkursu

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Plakat