Aktualności

Andrzej Pelczar - materiały z sesji wspomnieniowej 2020-06-13, Wydarzenia

W dniu 2 czerwca 2020 r. odbyła się szczególna sesja, Sesja wspomnieniowa pamięci Profesora Pelczara - osoby ważnej dla społeczności Polskiego Towarzystwa Matematycznego, ale także dla całego środowiska matematycznego w Polsce. Profesor był osobą wielkiego formatu. Dla nas był to profesor, przełożony, promotor, kolega, ale przede wszystkim przyjaciel.

W tym gronie - osób zachowujących Profesora Andrzeja Pelczara we wdzięcznej pamięci - wspominaliśmy go w 10. rocznicę Jego śmierci, która przypadła 18 maja. Sesja stała się w sesję międzynarodową, ponieważ dzięki zdalnej formie możliwy był udział przyjaciół Profesora, obecnie przebywających za granicą. Uczestniczyło w niej 37 osób. Załączamy poniżej odnośnik do sprawozdanie z sesji autorstwa Stanisława Domoradzkiego, Przewodniczącego Komisji Historycznej OK PTM, oraz listę obecnych. Spotkanie było rejestrowane i można je odtworzyć na kanale YouTube OK PTM.

Sprawozdanie z sesji

Lista obecności