Aktualności

Zmarł prof. Andrzej Zajtz 2020-09-16, Nekrologi

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 14 września b.r. zmarł ś.p. profesor Andrzej Zajtz, uczeń prof. Stanisława Gołąba, kierownik Zakładu Geometrii Różniczkowej w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz zastępca dyrektora ds. studenckich, prezes OK PTM w latach 1977-1979, później wieloletni kierownik Katedry Geometrii i Równań Różniczkowych w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, którego zainteresowania dotyczyły m.in. geometrii różniczkowej oraz teorii obiektów geometrycznych.

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w poniedziałek 21 września o godz. 12:20 w Nowej Kaplicy na cmentarzu w Batowicach.

Zawiadomienie