Aktualności

Seminarium Zastosowań Matematyki - 27.04.2021 r. 2021-04-12, SZM

W dniu 27 kwietnia 2021 r. (wtorek) o godz. 17:00 prof. Wojciech Słomczyński z Instytutu Matematyki UJ, Przewodniczący Rady Naukowej Centrum Badań Ilościowych nad Polityką UJ, wygłosi odczyt zdalny "Kociołek i chochelka - czyli jak matematyka ujawnia ukryte mechanizmy polityki".

Spotkanie odbędzie się na platformie MS Teams.

Plakat