Aktualności

Zmarł prof. Zenon Moszner 2021-09-27, Nekrologi

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 25 września 2021 r. zmarł Profesor Zenon Moszner, rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej (obecnie UP) w latach 1971–1975, 1981–1983, a także dziekan Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Technicznego (1965–1968), dyrektor Instytutu Matematyki (1975–1981, 1984–1987) oraz wieloletni członek Zarządu Oddziału Krakowskiego PTM, w latach 1971-1981, 1985-1993.

Pan Profesor był uczniem prof. Stanisława Gołąba. Jego działalność naukowa dotyczyła początkowo teorii obiektów geometrycznych, a później teorii równań funkcyjnych, w tym równania translacji i jego zastosowań. W jego dorobku znalazły się również prace poświęcone problemom kształcenia nauczycieli i nauczania matematyki. Jest autorem ponad 200 publikacji, w tym książek popularyzujących matematykę. Wypromował 17 doktorów. Był aktywnym członkiem Oddziału Krakowskiego PTM od 1960 roku. Pan Profesor między innymi był jednym z głównych pomysłodawców (obok prof. A. Z. Krygowskiej) założenia V serii Roczników Polskiego Towarzystwa Matematycznego o nazwie Dydaktyka Matematyki, pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego i redaktora naczelnego tego rocznika. Przez wiele lat przewodniczył Jury Konkursu im. Marka Kuczmy na najlepszą polską pracę z równań funkcyjnych. Był członkiem Komitetu Nauk Matematycznych PAN, członkiem komitetu redakcyjnego Aequationes Mathematicae oraz członkiem japońskiego towarzystwa naukowego Tensor. Za zasługi w służbie publicznej, twórczość naukową i osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze wielokrotnie nagradzany: nagrodami ministra, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Pan Profesor do końca był bardzo aktywny naukowo, publikował i przygotowywał kolejne publikacje.

Pogrzeb prof. Mosznera odbędzie się 4 października (poniedziałek) o godz. 12:00 na cmentarzu Salwatorskim.

Zdjęcie pochodzi z portalu Biografik.

Nekrolog