Aktualności

Małopolski Konkurs Prac Matematycznych 2021-12-16, Konkursy

Oddział Krakowski PTM wraz z Krakowskim Młodzieżowym Towarzystwem Przyjaciół Nauk i Sztuk w Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana zaprasza młodych pasjonatów matematyki zamieszkujących województwo małopolskie do udziału w Małopolskim Konkursie Prac Matematycznych. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a jego celem jest popularyzacja matematyki oraz kształtowanie umiejętności wypowiadania się w języku matematyki.

Do Konkursu można przystąpić indywidualnie lub zespołowo (co najwyżej trzy osoby) przesyłając do dnia 28 lutego 2022 r. pracę konkursową w formie papierowej na adres Centrum Młodzieży oraz na adres internetowy KMTPNiS.

Najlepsze prace zostaną zaprezentowane podczas Małopolskiej Sesji Matematycznej.

Decyzją Małopolskiego Kuratora Oświaty Małopolski Konkurs Prac Matematycznych został wpisany do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postepowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 w województwie małopolskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Więcej informacji na stronie KMTPNiS oraz w załączonym poniżej Regulaminie.

Regulamin