Aktualności

Rozstrzygnięcie Konkursu PTM im. A. Z. Krygowskiej (2021) 2022-01-29, Konkursy

Oceny nadesłanych 15 prac na Konkurs PTM im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dziedziny dydaktyki matematyki w edycji 2021 dokonali członkowie Jury Konkursu w składzie:

  • dr hab. Marianna Ciosek, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie),
  • dr Monika Czajkowska ((Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach),
  • prof. dr hab. Ryszard Pawlak (Uniwersytet Łódzki),
  • dr Jacek Stańdo, prof. uczelni (Politechnika Łódzka),
  • dr hab. Anna Żeromska, prof. AGH - Przewodnicząca Jury (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie).

Jury Konkursu postanowiło przyznać następujące nagrody:

  • I miejsce - mgr Afrodyta Szukalska, Stymulowanie myślenia matematycznego u dzieci 5-letnich poprzez karty Grabowskiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach, praca magisterska napisana pod kierunkiem dr hab. Ireny Polewczyk, prof. UŚ,
  • II miejsce - lic. Anna Sieczka, Znaczenie oceny kształtującej w nauczaniu matematyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, praca licencjacka napisana pod kierunkiem dr Anny Pyzary,
  • III miejsce - mgr Joanna Mleczak, Przejawy myślenia formalnego wśród studentów pierwszego roku, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, praca magisterska napisana pod kierunkiem promotor: dr Edyty Juskowiak,
  • wyróżnienie – mgr Marta Stachura, Wiedza przyszłych nauczycieli matematyki z zakresu wartości bezwzględnej liczby rzeczywistej – badania empiryczne, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, praca magisterska napisana pod kierunkiem dr Mirosławy Sajki.

Uniwersytet Pedagogiczny w KrakowieLaureatom serdecznie gratulujemy!

Sponsorem nagród w Konkursie jest Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

Uzasadnienie werdyktu