Aktualności

Otwarcie nowej edycji Konkursu PTM im. Anny Zofii Krygowskiej (2022) 2022-02-26, Konkursy

Uniwersytet Pedagogiczny w KrakowieSerdecznie zapraszamy studentów do wzięcia udziału w nowej edycji Konkursu PTM im. Anny Zofii Krygowskiej organizowanego przez Oddział Krakowski PTM. Jak co roku Sponsorem nagród jest Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Na Konkurs można nadsyłać prace o istotnym znaczeniu dla dydaktyki matematyki, w szczególności: prace magisterskie, prace licencjackie, publikacje.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września 2022 r.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 30 grudnia 2022 r., a ogłoszenie wyników nastąpi do 31 stycznia 2023 r.

Zgłoszenie na Konkurs powinno zawierać:

 1. imię i nazwisko autora, nazwę uczelni, w której autor studiuje lub w której uzyskał tytuł zawodowy,
 2. adres e-mail autora,
 3. zaświadczenie z uczelni potwierdzające status autora,
 4. oświadczenie autora pracy o zgłoszeniu jej na Konkurs,
 5. oświadczenie autora o zgodzie na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie oraz zgodzie na ujawnienie danych (imienia, nazwiska, nazwy uczelni) na stronach PTM w przypadku zostania laureatem lub osobą wyróżnioną w Konkursie,
 6. pracę zgłaszaną na Konkurs,
 7. streszczenie pracy zgłaszanej na Konkurs.

Skład Jury Konkursu:

 • Marianna Ciosek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie),
 • Monika Czajkowska (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej),
 • Edyta Juskowiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
 • Ryszard Pawlak (Uniwersytet Łódzki),
 • Mirosława Sajka (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie),
 • Jacek Stańdo (Politechnika Łódzka),
 • Anna Widur (Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego),
 • Anna Żeromska - Przewodnicząca Jury (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie).

Więcej informacji na stronie Konkursu.

Regulamin Konkursu