Aktualności

Zmarł Prof. Antoni Leon Dawidowicz 2022-04-19, Nekrologi

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 19 kwietnia 2022 r. zmarł Profesor Antoni Leon Dawidowicz, prezes Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego w latach 2011-2016, skarbnik OK PTM (1979-1981), delegat OK PTM na Zgromadzenie Delegatów PTM (1981-2019) i z-ca delegata (2020-2022) oraz wieloletni aktywny działacz w różnych komisjach Oddziału Krakowskiego PTM: Komisja Rewizyjna (1987-1993, 1997-2010, 2017-2022), Komisja Historyczna (1999-2019), Komisja Popularyzacji Matematyki i Współpracy ze Szkolnictwem (od końca lat siedemdziesiątych XX wieku był związany z jej działaniami przez ponad 30 lat). Był również inicjatorem i Honorowym Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Jubileuszowego Zjazdu Matematyków Polskich w stulecie PTM, który odbył się w Krakowie w dniach 3-7 września 2019 roku.

Pan Profesor był uczniem prof. Andrzeja Lasoty. Jego działalność naukowa dotyczyła głównie zastosowań matematyki i statystyki matematycznej, opublikował również prace poświęcone historii matematyki. Jest autorem ponad 70 publikacji. Był aktywnym członkiem Oddziału Krakowskiego PTM od 1977 roku. Przez wiele lat działał również w Polskim Towarzystwie Tatrzańskim, w szczególności w latach 2001–2007 jako prezes zarządu głównego. Od 2009 do 2014 był prezesem Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. W latach 1990-1994 był radnym miasta Krakowa, w tym przez dwa lata przewodniczącym Komisji Kultury i Ochrony Zabytków. W latach 1994-1998 był prezesem Towarzystwa im. Henryka Jordana. Od roku 1981 działał w Obywatelskim Komitecie Ratowania Krakowa.

Za swoje zasługi był wielokrotnie nagradzany: Srebrna Odznaka „Za pracę społeczną dla miasta Krakowa”, Medal „Pięćdziesiąt lat Olimpiady Matematycznej”, Złoty Krzyż Zasługi, odznaka honorowa „Za Zasługi dla Turystyki”, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Ostatnie pożegnanie Prof. Antoniego Leona Dawidowicza odbędzie się we środę 27 kwietnia br. O godz. 12.20 zostanie odprawiona Msza Święta w Kaplicy na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.