Aktualności

Sesja naukowo-wspomnieniowa w 115. rocznicę urodzin prof. Mirosława Krzyżańskiego 2022-10-26, Konferencje

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego
i działające w ramach
Katedry Matematyki Stosowanej Politechniki Krakowskiej
Seminarium z Historii Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Techniki
przy współudziale
Muzeum Politechniki Krakowskiej

zapraszają do udziału

W SESJI NAUKOWO-WSPOMNIENIOWEJ
W STO PIĘTNASTĄ ROCZNICĘ URODZIN
PROFESORA GODZIMIRA MIROSŁAWA KRZYŻAŃSKIEGO
Sesja rozpocznie się 15 listopada 2022 roku (wtorek) o godz. 17.00
w sali S-1 w budynku GALERII GIL PK
przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie

W sesji można uczestniczyć online korzystając z linku: LINK

PROGRAM SESJI
17.00-17.05 Powitanie uczestników konferencji przez Prezes Oddziału Krakowskiego PTM Martę Kornafel
17.05-17.50 Jan Koroński: Profesor Godzimir Mirosław Krzyżański (31 X 1907 - 1 XII 1965) – twórca szkoły równań różniczkowych cząstkowych rzędu drugiego, jako uzupełniający segment krakowskiej szkoły równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych rzędu pierwszego Tadeusza Ważewskiego (24 IX 1896 – 5 IX 1972)
17.55-18.25 Stanisław Domoradzki: Studia matematyczne Profesora Krzyżańskiego
18.30-18.40 Przerwa
18.40-19.10 Wspomnienia uczestników konferencji o Profesorze Mirosławie Krzyżańskim – prowadzenie Stanisław Domoradzki – przewodniczący Komisji Historycznej OK PTM

Plakat