Aktualności

Seminarium Zastosowań Matematyki OK PTM 2022-12-06, SZM

Oddział Krakowski PTM oraz Oddział Krakowski PTS
zapraszają na wspólne spotkanie naukowe
w ramach Seminarium Zastosowań Matematyki OK PTM
i posiedzenia Komisji Nauk Technicznych PAU
dr hab. Justyna Wróblewska, prof. UEK
(Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, członek PTM)
przedstawi referat pt.
Bayesowska analiza procesów sezonowo skointegrowanych. Propozycja rozkładu a priori dla zespolonych przestrzeni kointegrujących

Termin seminarium: wtorek, 6 grudnia 2022 r., godz. 17.00-18.00
Miejsce: platforma MSTeams, bezpośredni link: klik
plakat 1
plakat 2