Aktualności

Rozstrzygnięcie konkursu PTM im. Anny Zofii Krygowskiej (2022) 2023-01-21, Konkursy

Oceny prac na Konkurs PTM im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dziedziny dydaktyki matematyki w edycji 2022 dokonali członkowie Jury Konkursu w składzie:

 • dr hab. Marianna Ciosek, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie),
 • dr Monika Czajkowska ((Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach),
 • prof. dr hab. Ryszard Pawlak (Uniwersytet Łódzki),
 • dr Jacek Stańdo, prof. uczelni (Politechnika Łódzka),
 • dr Anna Widur (członkini z ramienia PTM),
 • dr hab. Anna Żeromska, prof. AGH - Przewodnicząca Jury (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie).

Jury Konkursu postanowiło przyznać następujące nagrody:

 • I miejsce - mgr Estelle Szafran, Funkcja i jej wykorzystanie do modelowania - badania empiryczne wśród uczniów klas maturalnych realizujących program IB DP lub polską podstawę programową, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, praca magisterska napisana pod kierunkiem dr Mirosławy Sajki,
 • II miejsce - mgr Mateusz Grabczyński, Analiza zadań konkursowych XVIII edycji Śląskiego Konkursu Matematycznego, Uniwersytet Śląski w Katowicach, magisterska napisana pod kierunkiem dra Łukasza Dawidowskiego,
 • III miejsce - lic. Katarzyna Seweryn, O kolejności wykonywania działań arytmetycznych, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, praca licencjacka napisana pod kierunkiem dr Barbary Barańskiej,
 • wyróżnienia
  • lic. Agata Bernat, Problemy dydaktyczne związane z definiowaniem czworokątów, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, praca licencjacka napisana pod kierunkiem dr Barbary Barańskiej,
  • mgr Sylwia Pater, Intuicyjny i racjonalny system podejmowania decyzji podczas rozwiązywania zadań matematycznych – badania eyetrackingowe, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, praca magisterska napisana pod kierunkiem dr Mirosławy Sajki.

Uniwersytet Pedagogiczny w KrakowieLaureatom serdecznie gratulujemy!

Sponsorem nagród w Konkursie jest Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.