Aktualności

Posiedzenie Zarządu OK PTM 2023-01-25, Aktualności

We wtorek 24 stycznia 2023 r. na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego, w poszerzonym składzie o dziekanów wydziałów, dyrektorów instytutów i kierowników katedr, poświęcone omówieniu spraw bieżących. Spotkanie było również okazją do podziękowania za działalność członkom zarządu OK PTM w kadencji 2020-2022 oraz przedstawienia planu pracy przez nowo wybrany zarząd OK PTM w kadencji 2023-2025.