Aktualności

Wykład - Seminarium Zastosowań Matematyki 2023-02-20, SZM

W dniu 14 marca 2023 (WTOREK) o godz. 16.00,
dr hab. inż. Adam Wosatko, Prof. PK,
w ramach posiedzeń naukowych KNT-PAU wygłosi odczyt:
SYMULACJE ZARYSOWANIA W BETONIE PRZY UŻYCIU MODELI ZREGULARYZOWANYCH
Zapraszamy