Aktualności

Zmarł Dr Józef Piórek 2024-04-22, Nekrologi

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 22 kwietnia 2024 r. zmarł Dr Józef Piórek, długoletni pracownik Instytutu Matematyki UJ, członek Oddziału Krakowskiego PTM. Msza święta żałobna odprawiona zostanie w środę 24 kwietnia 2024 r. o godz. 11:00 w kaplicy na Cmentarzu Batowickim przy ul. Powstańców 48 w Krakowie, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.