Aktualności

Otwarte posiedzenie Komisji Historycznej OK PTM 2024-05-15, Wydarzenia

Pan Dr Rafał Zaczkowski, zastępca dyrektora ds. naukowo-technicznych Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie (MUZEUM ZEGARÓW SŁONECZNYCH), dnia 15.05.2024 o godz. 17:15 wygłosi wykład na temat:
Gnomonika na ziemiach polskich od XVIII do końca XX wieku, cz. II
(Podczas ostatniego posiedzenia Pan Doktor omówił dzieje gnomoniki na ziemiach polskich w XVIII wieku)
W posiedzeniu można uczestniczyć na platformie MS Teams korzystając z linku:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3axIDE7A-5vWDcGSp5M4KzZymKjIselYXpwxjdRk7uqRU1%40thread.tacv2/1715156578795?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22ff3154c3-2174-4794-837c-a730b933c079%22%7d