Aktualności

Praca dla Matematyka 2024-06-06, Aktualności

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ogłasza konkurs na dwa stanowiska asystenta w pełnym wymiarze czasu pracy w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie ekonomia i finanse w Katedrze Statystyki Instytutu Metod Ilościowych w Naukach Społecznych Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa:
Szczegóły konkursu