Aktualności

,,Conference on Constructive Approximation of Functions 4" dedykowana Profesorowi Wiesławowi Pleśniakowi 2024-06-24, Konferencje

W dniach 25-28 czerwca 2024 r. w Centrum Banacha w Warszawie odbyła się konferencja ,,Conference on Constructive Approximation of Functions 4" dedykowana Profesorowi Wiesławowi Pleśniakowi z okazji 80. urodzin. Profesor Wiesław Pleśniak jest badaczem o międzynarodowej renomie, zajmującym się analizą rzeczywistą i zespoloną oraz teorią aproksymacji. Jest autorem ponad 50 artykułów opublikowanych w czasopismach międzynarodowych. Od 1988 roku jest redaktorem Annales Polonici Mathematici (w latach 2006-2017 był redaktorem naczelnym). Był prodziekanem Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (1981-84) oraz kierownikiem studiów doktoranckich z matematyki (1998-2008). W roku 1996 został wybrany na członka korespondenta Polskiej Akademii Umiejętności, a w roku 2020 na członka rzeczywistego. Członek korespondent Société Royale des Sciences de Liège od 1994 r. W roku 2007 został członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk, a członkiem rzeczywistym w 2019 r. W 2003 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa na Uniwersytecie Sud-Toulon-Var. Wypromował 7 doktorów.Dodajmy też, że Profesor Wiesław Pleśniak jest członkiem Oddziału Krakowskiego PTM od 1969 roku, w którym pełnił funkcję sekretarza w latach 1971-73 oraz prezesa Oddziału w latach 1985-1987.

Wiecej na stronach:
https://sites.google.com/impan.pl/caf4
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wies%C5%82aw_Ple%C5%9Bniak