Aktualności

Jubileusz Profesora Tadeusza Stanisza 2024-06-25, Aktualności

We wtorek 25 czerwca 2024 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie odbyła się Sesja Jubileuszowa z okazji 60-lecia pracy akademickiej Pana Profesora Tadeusza Stanisza, wieloletniego kierownika Katedry Matematyki UEK. Składając Panu Profesorowi życzenia wszelkiej pomyślności, dziękujemy za wiele lat pracy na rzecz środowiska matematycznego zrzeszonego w Oddziale Krakowskim PTM, którego Jubilat jest członkiem od 1960, a w którym pełnił m.in. funkcję skarbnika w kadencjach 1975-77 oraz 1977-79, funkcję członka zarządu Oddziału w kadencjach 1997-1998 i 1999-2001, czy członka Komisji Rewizyjnej Oddziału Krakowskiego PTM w trzech kolejnych kadencjach 2003-2005, 2005-2007 i 2008-2010.

Sesja Jubileuszowa z okazji 60-lecia pracy akademickiej Pana Profesora Tadeusza Stanisza - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (uek.krakow.pl)