Aktualności

Zmarła dr Danuta Węglowska 2020-03-01, Nekrologi

Ze smutkiem zawiadamiany, że w dniu 27 lutego 2020 r. zmarła dr Danuta Węglowska, długoletni członek Komisji Historycznej Okręgu Krakowskiego PTM i Komisji Historii Matematyki przy Zarządzie Głównym PTM, współredaktorka Słownika Biograficznego Matematyków Polskich, nieoceniona współorganizatorka wielu Szkół Historii Matematyki, emerytowany adiunkt Wydziału Matematyki Stosowanej AGH w Krakowie.