Aktualności

Zmarł prof. Bogdan Nowecki 2020-11-30, Nekrologi

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 26 listopada 2020 r. zmarł Profesor Bogdan Jan Nowecki, wieloletni dyrektor Instytutu Matematyki w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, a także senator tej Uczelni, dziekan Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Technicznego, kierownik Zakładu Matematycznego Kształcenia Nauczycieli i aktywny członek Oddziału Krakowskiego PTM.

Pan Profesor był uczniem i doktorantem prof. Anny Zofii Krygowskiej. Habilitację z zakresu kształtowania pojęć twierdzenia i dedukcji u uczniów uzyskał na wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainteresowania badawcze Profesora Bogdana Noweckiego związane były z szeroko rozumianą dydaktyką matematyki i kształceniem nauczycieli matematyki. Wypromował aż 9 doktorów z zakresu dydaktyki matematyki. Był dyrektorem Centralnego Ośrodka Metodycznego Kształcenia i Dokształcania Nauczycieli (1978-1984), aktywnie brał udział w reformach edukacji, w tym również jako kierownik zespołu oraz współtwórca projektu Błękitna Matematyka. Był też członkiem Komisji Dydaktyki Matematyki PTM, delegatem na Walne Zgromadzenie PTM, przewodniczącym Komisji Popularyzacji i Szkolnictwa Średniego.

Pogrzeb odbędzie się w czwartek 3 grudnia 2020 r.
O godzinie 11:00 rozpocznie się nabożeństwo w kaplicy na cmentarzu na Salwatorze.