Aktualności

75 rocznica urodzin prof. Jacka Gancarzewicza 2020-12-17, Aktualności

75 lat temu urodził się prof. Jacek Gancarzewicz, uczeń Wojciecha Komusińskiego w I LO im. B. Nowodworskiego w Krakowie, reprezentant Polski na V Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej. W 1968 roku ukończył matematykę na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a 4 lata później obronił pracę doktorską, którą pisał pod kierunkiem prof. Andrzeja Zajtza.

Swoje życie zawodowe prof. Gancarzewicz związał z Uniwersytetem Jagiellońskim, ale pracował także w Paryżu, Santiago de Compostella czy Oranie. Habilitację uzyskał w roku 1980, a tytuł profesora nauk matematycznych otrzymał w roku 1992. Wykładał między innymi geometrię różniczkową, algebrę liniową i topologię algebraiczną, a główną dziedziną badań była teoria wiązek naturalnych i operatorów naturalnych. W Instytucie Matematyki UJ przez wiele lat był kierownikiem Zakładu, a później Katedry Geometrii.

W latach 1997-2001 pełnił funkcję prezesa Oddziału Krakowskiego PTM.

Profesor Gancarzewicz zmarł 1 września 2013 roku.

Wspomnienie o prof. Gancarzewiczu