Aktualności

Konkurs z okazji Międzynarodowego Dnia Matematyki 2021-03-06, Konkursy

Oddział Krakowski PTM zaprasza uczniów szkół średnich zainteresowanych matematyką oraz studentów do Konkursu z okazji Międzynarodowego Dnia Matematyki, który wypada 14.03.

Autorskie rozwiązania zadań konkursowych, które można znaleźć poniżej, należy nadesłać nie później niż 14 marca 2021 r. poprzez formularz zgłoszeniowy.

Nadesłane prace będą oceniane przez Zarząd OK PTM pod przewodnictwem Prezes Zarządu. Premiowane będą oryginalne rozwiązania.

Wyniki Konkursu będzie można znaleźć na naszej stronie internetowej najpóźniej 21 marca 2021 r.

Regulamin Konkursu

Zadania konkursowe